Velké konstrukce

V nových, vlastních výrobních prostorách jsme schopni vyrábět a montovat i větší konstrukční celky.

konstrukce2Ochranná konstrukce vjezdu podzemních garáží (Tesco Praha Eden)

IMG_0411

Speciální konstrukce pro výměnu skla světlíku (Tesco Praha Letňany)

zvon

Nosná konstrukce zvonice (Hojná Voda)